The Endorphin Foundation
Spirituele Bewustwording & Intuïtieve Ontwikkeling

Contact

 

dualiteit.eu

bewustwording.eu

 

bewustwording.eu

 

 

 

 

 

 

 

Een initiatief van Pieter Oost ten behoeve van Endorphin

 

 

In dit speciale gedeelte van de Endorphin website is een start gemaakt informatie inzichtelijker te maken over alles wat met het bewustwordingsproces verbonden is en wellicht enige duidelijkheid mag geven. Lichaam en geest: spirituele geschriften vertellen ons al eeuwenlang, dat ze verbonden zijn.

 

De wetenschap wil hier nog niet zo aan, maar daar komt verandering in. Er is een nieuw evolutietheorie in opkomst, waarin het bewustzijn de hoofdrol speelt.

 

In het Prashna Upanishad, een heilig hindoeïstisch geschrift staat, dat de godheid Prajapati tijdens het scheppen van de wereld, geest (prana) en materie (rayi) bij elkaar bracht. Uit hun vereniging kwamen alle levens wezens voor.

 

Bewustwording door Endorphin

Awareness by Endorphin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewust zijn is een uitdrukking, die gebruikt wordt om te verwijzen naar de verschillende vormen van de relatie tussen de geest en de wereld, waarmee het samenwerkt en waarin we leven.

 

Het wordt gedefinieerd, als een moment van een veronderstelde ervaring (awareness) de mogelijkheid van het registreren van gevoelens, het wakker zijn met een soort gevoel van bewustzijn of als een soort controlerend systeem van het verstand.

 

Ondanks de moeilijkheid van de definitie, zijn veel filosofen van mening, dat er een fundamentele onderliggende intuïtie of instinct in het bewustzijn is, dat gedeeld wordt door bijna alle mensen, dieren en levende organismen.

 

Alles wat ons bewust zijn op een gegeven moment registreert, maakt deel uit van ons bewustzijn, het maken van een bewuste ervaring, een bekend en mysterieus aspect van ons leven.

 

In de filosofie, is het bewustzijn verdeeld in 4 aspecten, de veronderstelde bewustwording, de veranderende bewustwording, contante bewustwording en een selectieve bewustwording, met als een onduidelijk bij effect het bewust zijn over iets, in ieder geval zijn dit de belangrijkste elementen, die met het ons bewustzijn te maken hebben.

 

Filosofisch verdiept men zich of het ook mechanisch verklaard zou kunnen worden, dat wil zeggen of er ook een niet menselijk, dierlijk, of levend organisme zou kunnen bestaan.

 

En zo ja, hoe zou dat erkend, herkend kunnen worden en op welk punt in de ontwikkeling van bijvoorbeeld een foetus begint het bewustzijn en of het ooit mogelijk zou kunnen zijn, dat er bij computers of chips tot een soort mechanisch bewustwording tot stand kan komen.

 

Wat is ons Lager Bewustzijn.

 

Ons lager bewustzijn vormt ons EGO, Wortelkracht, Veranderingskracht en Wilskracht, zijn net als onze spieren, ze worden niet steviger, als we de krachten niet gebruiken en benutten in ons leven. Het Lager Bewustzijn is ook de vaste verbinding met de Aarde, wat ons zelfvertrouwen verstevigd.

 

Wat is ons Harts Bewustzijn.

 

Het Hartsbewustzijn bevindt zich op de grens tussen de stoffelijke wereld en de onstoffelijke wereld. Het is ook de grens tussen materie en de verbinding met de geest. Het is ook het centrum van de onbaatzuchtige liefde, die zorg draagt voor een zuiver verbinding met het Hoger Bewustzijn.

 

Wat is Hoger Bewustzijn.

 

In onze bovenste energie knooppunten is het kosmisch bewustzijn, de Verbeeldingskracht, De Uitvoeringskracht en Kosmischekracht, dit is geen eindbestemming, geen afsluiting, maar een wedergeboorte, waarin we ons voorbereiden in het Hogerbewustzijn. Het hoogste doel van de mens of we nu wijsheid of verlichting noemen is het vermogen alles te aanschouwen en te erkennen dat het goed is zoals het is.

 

Wat is EGO bewustzijn.

 

Het Egobewustzijn is gefundeerd op het geloof in dualiteit als doel. Er is IK en er is JIJ en ieder van ons probeert te overleven. Het is zo eenvoudig. Er is buiten helemaal geen wereld. Buiten, bestaat uit energie, die in een veelvoud van frequenties op ons afkomt, wij zijn slechts een zintuig.

 

Wat is BRON bewustzijn.

 

Het Bronbewustzijn is gefundeerd op het geloof in eenheid als doel. We zijn identiek bewustzijn en onze lichamen vormen het instrument om onze wereld te ervaren. Het Bron bewustzijn de basis van ons ZIJN. Bronbewustzijn is in werkelijkheid de samensmelting van ons stoffelijk lichaam en onze ziel.

 

Wordt vervolgd.

Tekst: Pieter Oost ©  2010 / 2015 The Endorphin Foundation

 

Werken vanuit de Ziel

Werken vanuit de ziel

Werken vanuit de Bron

Onze ziel onze persoonlijkheid

Onze ziel

Onze persoonlijkheid